Vrozené poruchy a anatomické variace pately u dětí a dospívajících

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Kongenitální a habituální luxace pately, patela bipartita a syndrom symptomatické mediopatelární pliky patří mezi diagnosticky a terapeuticky nejčastější patologie v oblasti dětského patelo-femorálního kloubu vzniklé na podkladě vrozené poruchy, abnormality či vrozené anatomické variace. Terapie jednotlivých afekcí závisí na klinickém projevu patologie. Ve většině případů lze postupovat jak konzervativně, tak chirurgicky. Vrozená luxace pately je většinou indikována k časné chirurgické revizi. Patela bipartita je ve většině případů léčena konzervativně. Syndrom symptomatické mediopatelární pliky může být zaměněn za nález na chrupavce či menisku, artroskopická léčba má v případě správně stanovené diagnózy většinou dobrý výsledek.

Congenital and developmental dislocation of the patella, bipartite patella, and symptomatic medial plica plica syndrome belong amongst the diagnostically and therapeutically most frequent diagnoses in the region of the paediatric patello-femoral joint. Treatment depends on the clinical manifestation of the pathology. In most cases the treatment should be either conservative or surgical. Congenital dislocation of the patella is usually indicated to early surgical management. Bipatite patella is successfully treated conservatively in most cases. Medial plica syndrome can be misdiagnosed with medial cartilage or meniscal problem. Arthroscopic management has very good outcome in case of appropriate diagnosis.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201201-0007_Vrozene_poruchy_a_anatomicke_variace_pately_u_deti_a_dospivajicich.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 1 (2012)