Ústava České republiky − ústavní zákon č. 1/1993 Sb.

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
1993
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Plný a podle potřeb aktualizovaný text Ústavy ČR.

Původní znění Ústavy (bez novelizací) v PDF: https://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb0001-1993.pdf.

Záložní URL: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/ustava-ceske-republiky-619.html.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=40450&Section=1&IdPara=1&ParaC=2