Ústava České republiky − ústavní zákon č. 1/1993 Sb.

Autor/ka
Rok vzniku:
1993
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Aktuální verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1
Všechny verze právní normy
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1/historie
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Plný a podle potřeb aktualizovaný text Ústavy ČR.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=40450&Section=1&IdPara=1&ParaC=2