Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

Autor/ka
Rok vzniku:
1993
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku ČR.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=40453&Section=1&IdPara=1&ParaC=2