Úmluva o právech dítěte vyhlášená pod č. 104/1991 Sb.

Autor/ka
Rok vzniku:
1991
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Právní norma v době přijetí
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí.

Zdroj dat
https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=39097&Section=1&IdPara=1&ParaC=2