Úmluva o právech dítěte vyhlášená pod č. 104/1991 Sb.

Autor/ka
Ministerstvo vnitra ČR − Sbírka zákonů České republiky
Rok vzniku:
1991
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Legislativní dokumenty
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí.

Původní znění zákona (bez novelizací) v PDF: http://www.epravo.cz/_dataPublic/sbirky/archiv/sb022-91.pdf.

Zdroj dat
http://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=39097&Section=1&IdPara=1&ParaC=2