Úloha sociální komunikace v dětském lékařství

Autor/ka
Eva Zacharová
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Ošetřovatelská péče o dětského pacienta je velmi náročný úkol. Kromě specifik diagnosticko-terapeutické činnosti musí zdravotník respektovat věkové a vývojové zvláštnosti dítěte. V novém pojetí ošetřovatelství je zvýrazněn holistický přístup k pacientovi, který v dětském lékařství znamená potřebu vnímat a chápat dítě jako osobnost v celé jeho psychosomatické jednotě. V práci všech zdravotnických pracovníků, kteří pečují o nemocné či hospitalizované dítě, musí převládat snaha, jež bude směřovat k plnému využití všech pozitivních faktorů. Tyto faktory příznivě ovlivňují nejen samotnou nemoc, ale i osobnost dítěte. Kladné ovlivňování psychického stavu nemocného patří k základním úkolům ošetřovatelského procesu. Významnou úlohu zde sehrává sociální komunikace, která se stává důležitým prostředkem vlastního léčebného i ošetřovatelského procesu.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200801-0012.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 1 (2008)