Účinnost sociální a migrační politiky státu uplatňované vůči nezletilým cizincům bez doprovodu dospělé osoby [rukopis]

Autor/ka
PhDr. Lenka Svobodová
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Podrobnosti o dokumentu

Diplomová práce zabývající se účinností sociální a migrační politiky státu uplatňované vůči nezletilým cizincům bez doprovodu dospělé osoby.

Zdroj dat
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/8001015507/3422354