Trombocytóza u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Trombocytózu často odhalíme jako vedlejší laboratorní abnormitu při vyšetření kompletního krevního obrazu, který jsme indikovali z jiného nesouvisejícího medicínského důvodu. Když je nalezena, může způsobit vážnou diagnostickou pochybnost. Trombocytóza je buď reaktivní proces (sekundární trombocytóza), nebo méně často je zapříčiněna klonálním myeloproliferativním onemocněním kostní dřeně. Autoři předkládají současné názory na patogenezi a klinické aspekty primární a sekundární trombocytózy u dětí.

Thrombocytosis is frequently found as an incidental laboratory abnormality during an examination of complete blood count that was indicated because of another medical nonassociated reason. When it is found, it can cause a serious diagnostic uncertainty. Thrombocytosis is either a reactive process (secondary thrombocytosis) or less frequently it is caused by a clonal (myeloproliferative) disorder of bone marrow. It is usually extremely difficult to differentiate primary thrombocytosis from reactive one on basis of clinical and laboratory finding. Authors present current opinion on pathogenesis and clinical consideration of primary and secondary thrombocytosis in children.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200601-0008.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 7, č. 1 (2006)