Thanatologie : nauka o umírání a smrti

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Monografická publikace věnovaná problematice tanatologie.

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie: nauka o umírání a smrti. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, ©2007. 244 s. ISBN 978-80-7262-471-3.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001721830&local_base=NKC