Terénní sociální práce v praxi

Autor/ka
Iva Wedlichová
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník k problematice terénní sociální práce v praxi.

Wedlichová, Iva, ed. Terénní sociální práce v praxi. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7044-975-2.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001796354&local_base=CNB