Supervize v sociální práci a její institucionální souvislosti : (sborník z mezinárodní konference)

Autor/ka
Petr Balek
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference věnované problematice sociální práce a jejích institucionálních souvislostí.

Balek, Petr, ed. Supervize v sociální práci a její institucionální souvislosti: (sborník z mezinárodní konference). Ústí nad Labem: [Univerzita J.E. Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická], 2005. 81 s. ISBN 80-7044-698-6.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001693468&local_base=CNB