Subtotální laparoskopická resekce asymptomatických cyst sleziny, přehled literatury

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři prezentují kazuistiku laparoskopické parciální resekce asymptomatických cyst sleziny u sedmnáctiletého adolescenta s anamnézou úrazu břicha ve věku tří let.

Presented here is a case report of laparoscopic partial resection of a asymptomatic splenic cysts in a 17-year-old adolescent with history of previous abdominal trauma at the age of three year.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201103-0015_Subtotalni_laparoskopicka_resekce_asymptomatickych_cyst_sleziny_prehled_literatury.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 12, č. 3 (2011)