Strukturální změny kostní dřeně prokázané pomocí celotělové magnetické rezonance jako časný projev akutní leukémie

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři prezentují kazuistiku 13,5letého chlapce se šestitýdenní anamnézou celkové slabosti, bolestí nohou při chůzi, postupně i v klidu a ve spánku. Na základě výsledku vyšetření pomocí třífázové scintigrafie, která prokázala zvýšenou četnost impulzů ve stehenní kosti vpravo, bylo doporučeno vyšetření pomocí celotělové magnetické rezonance. Přítomnost patologických dřeňových ložisek v obou kostech stehenních a lopatách kostí kyčelních s maximem vpravo upozornila na možnost postižení procesem infiltrativního charakteru. Cílená biopsie z lopaty pravé kosti kyčelní vedla k diagnóze akutní lymfoblastické leukémie ze zralých B-buněk.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200503-0013.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 6, č. 3 (2005)