Spontánní ruptura ovariální cysty jako příčina masivního hemoperitonea u dívky s chronickou formou imunní trombocytopemické purpury

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Imunní trombocytopenická purpura u dětí bývá jen vzácně příčinou život ohrožujících událostí, jakými jsou nitrolební a nitrobřišní krvácení. Autoři prezentují sedmnáctiletou dívku s chronickou formou imunní trombocytopenické purpury, u které spontánní ruptura ovariální cysty vedla k masivnímu intraabdominálnímu krvácení. Po hematologické přípravě mraženou plazmou, vysoko dávkovanými imunoglobuliny a opakovanou transfuzí separovaných destiček byla u pacientky v celkové anestezii provedena laparoskopická revize a koagulace krvácející cysty levého ovaria. Pooperační průběh byl bez komplikací.

 

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200806-0016.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 6 (2008)