Sexuologické problémy u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V průběhu dětství a dospívání dochází v sexualitě ke změnám, které jsou charakteristické pro určité vývojové stupně. Sexuální vývoj je velmi složitý a komplexní proces, ve kterém se vytváří základní komponenty lidského sexuálního chování. Příčiny sexuálně nevhodného chování jsou různorodé, roli zde hraje i komorbidita: ADHD, pervazivní vývojové poruchy, mentální retardace, poruchy chování, úzkostné poruchy, ale i možný vývoj k parafilii. Při vyšetření často zjišťujeme psychosexuální nezralost. Pro péči o tyto děti je třeba komplexní přístup, dlouhodobé sledování, uplatňuje se zde psychoterapie – zejména motivační a rodinná – i léčba farmakologická.

During childhood and adolescence one‘s sexuality is undergoing changes that are symptomatic for particular developmental stages. Sexual development is a highly complex process in the course of which the basic components of human sexual behaviour are being developed. There is a variety of determining factors that causes inappropriate sexual behaviour, a certain role is to be assigned to comorbidity: attention deficit/hyperactivity disorder-ADHD, pervasive developmental disorders, mental retardation, behaviour disorders, anxious disorders, but also a possible development towards paraphilias. During the examination we often detect psycho-sexual immaturity. Childcare in this case requires a complex attitude, long-term monitoring, psychotherapy can be applied as well as motivational and family therapy combined with pharmacotherapy.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201302-0002_Sexuologicke_problemy_u_deti.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 2 (2013)