Řešení příkladů z problematiky trestní odpovědnosti a ochrany mládeže

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Učebnice praktických cvičení pro vysoké školy k problematice trestní odpovědnosti a ochrany dětí a mládeže.

Šubrt, Milan. Řešení příkladů z problematiky trestní odpovědnosti a ochrany mládeže. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2011. 159 s. ISBN 978-80-7251-346-8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002181035&local_base=CNB