Recidivující tonzilofaryngitidy

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Diagnostika rekurentní tonzilitidy je mnohdy obtížná a terapie často selhává. Zásadní pro prevenci vzniku je rozpoznání etiologického agens a adekvátní ATB léčba. Komplikace jsou nejčastěji způsobeny pyogenním streptokokem. V případě selhání konzervativní terapie je chirurgické řešení v podobě adeno/tonzilektomie plně indikováno.

Diagnostics of reccurent tonzilitis is difficult and often failed. Basic tool for disease prevention is early finding of pathogen and adequate ATB treatment. Complications are most often caused by Streptococcus pyogenes. In cases, when conservative therapy failed is surgical approach (AT, TE) fully rightful.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201305-0003_Recidivujici_tonzilofaryngitidy.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 5 (2013)