Radikulopatie L4 zapříčiněná epidurálním leukemickým infiltrátem

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři popisují kazuistiku dvanáctileté dívky s měsíční anamnézou škobrtavé chůze, která byla rodiči spojována s nedávným úrazem na kolečkových bruslích. Pro zvýšenou únavnost, nechuť k jídlu, pokles hmotnosti a pro nález pancytopenie a blastických buněk v periferním krevním obraze byla předána do péče onko-hematologického oddělení, kde byla stanovena diagnóza akutní lymfatické leukemie. Neurologická symptomatologie byla objasněna nálezem vřetenovitého epidurálního leukemického infiltrátu v oblasti L4 páteře, který s postupnou úpravou neurologického nálezu vymizel v průběhu indukční cytostatické léčby.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200606-0012.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 7, č. 6 (2006)