Pronační spánková poloha kojenců jako rizikový faktor SIDS s nejvyšší sílou důkazu

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Cílem tohoto příspěvku je poukázat v historickém kontextu na vývojové trendy ve využívání odborné literatury pro kvalitní lékařskou péči v souvislosti s náhlým, neočekávaným a nevysvětlitelným úmrtím kojenců (sudden infant death syndrome – SIDS). Moderní přístupy medicíny založené na důkazu, zejména kritická interpretace publikací a jejich systematické zpracování pomocí metaanalýzy, mohou přispět k formulaci doporučení pro praxi.

The aim of the paper is to demonstrate a historical context of using biomedical literature for high-quality patient care, exemplified by an old enigma – sudden infant death syndrome (SIDS). Modern approaches of evidence based medicine, particularly critical appraisal of published studies and meta-analysis can contribute to developing sound recommendations for practice.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200902-0018.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 2 (2009)