Přístup České republiky k Dublinské úmluvě

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice přístupu České republiky k Dublinské úmluvě týkající se sociální péče o imigranty včetně práva azylu.

Přístup České republiky k Dublinské úmluvě. Veřejná správa, 2005, 16(3), 26-27. Dostupné také z: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/2003/casopisy/vs/0503/info2_info.html>. ISSN 1213-6581.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000893662&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Veřejná správa, Roč. 16, č. 3 (2005)