Primární intraspinální tumor jako vzácná příčina torticollis u batolete

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Uvádíme kazuistiku chlapce, u kterého se ve věku 14 měsíců rozvinula torticollis a několik měsíců byl vedený pod obrazem vertebrogenního onemocnění a až ve věku 18 měsíců byla stanovena správná diagnóza intraspinálního tumoru, kdy zpožděná diagnostika mohla mít vážné následky. Primární intraspinální tumor krční páteře jako příčina torticollis je u dětí velmi vzácný, uvádíme diferenciální diagnostiku možných příčin abnormního držení hlavy v batolecím věku.

We describe a case report of a boy, which had torticollis at the age of 14 months and in which a wrong diagnosis of vertebrogenous disease was established. The right diagnosis of instraspinal tumour was made at the age of 18 months. The late diagnosis could have high consequences. Primary instraspinal tumour of cervical spine is a very rare cause of torticollis. We show a differential diagnosis of possible causes of torticollis in toddlers.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200901-0010.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 1 (2009)