Primární ciliární dyskineze

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Primární ciliární dyskineze patří mezi vzácná geneticky podmíněná onemocnění, dosud významně poddiagnostikovaná. Projevuje se zejména opakovanými či chronickými infekcemi horních a dolních dýchacích cest a v dospělosti možnými poruchami plodnosti. Diagnostika tohoto onemocnění je komplikovaná a doporučené diagnostické postupy prodělaly v posledních letech významné změny. Nesprávná či nedostatečná léčba vede k poruchám středouší s možnou poruchou sluchu, k rozvoji bronchiektázií až k nevratným změnám plicního parenchymu s rizikem rozvoje respirační insuficience v mladé dospělosti. Článek si klade za cíl seznámit lékaře s novými poznatky v oblasti etiopatogeneze, a zejména diagnostiky tohoto onemocnění, popisuje nejčastější příznaky s důrazem na využití těchto informací v běžné klinické praxi. Okrajově se zmiňuje také o epidemiologii, terapii a prognóze onemocnění.

Primary ciliary dyskinesia is a rare and under-diagnosed genetic disorder. Recurrent or chronic upper and lower respiratory tract infections are main clinical symptoms together with fertility disorders. It is challenging to diagnose the disease and the recommended diagnostic procedures changed significantly over the last few years. Improper or absent management of the disease may cause hearing loss, development of bronchiectasis and subsequent irreversible lung parenchyma alterations with the risk of respiratory failure in young adulthood. This reviews aims to present new knowledge in the field of ethiopathogenesis and diagnostics of the disorder. We also describe the most frequent clinical symptoms emphasizing the use of the information in clinical practice. We also mention basic epidemiology, therapy and prognosis information known to date.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201306-0005_Primarni_ciliarni_dyskineze.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 6 (2013)