Příčiny rehospitalizací dětí s velmi nízkou porodní hmotností v prvních letech života

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Praktičtí pediatři se dnes častěji setkávají s potřebou účinně pomáhat rodinám dětí s velmi nízkou porodní hmotností. Tyto děti mohou být postiženy některými patologickými stavy souvisejícími v menší či větší míře s jejich nedonošeností nebo přímo specifickými pro nedonošené. K nejčastějším takovým projevům patří bronchopulmonální dysplazie, apnoické pauzy, anémie, gastroezofageální reflux, zácpa, perzistující tepenná dučej, tříselné kýly, poruchy prospívání a poruchy růstu, dětská mozková obrna, retinopatie nedonošených a další smyslové vady. Znalost možných dlouhodobých následků nedonošenosti umožní je předvídat a včas diagnostikovat.

Pediatricians in the community nowadays need more often to help effectively to families of infants with very low birth weights. Some more or less specific diseases may be involved in later development of these premature infants. The most frequent manifestations of that kind are bronchopulmonary dysplasia, apnea, anemia, gastrooezophageal reflux, constipation, persistent ductus arteriosus, inguinal hernias, failure to thrive and/or growth failure, cerebral palsy, retinopathy of prematurity and some other sensorial disturbances. The knowledge of these long-term consequences of prematurity enables to anticipate them and leads to early diagnosis.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200501-0006.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 6, č. 1 (2005)