Prevence sociálně patologických jevů - hodnocení z pohledu školních metodiků prevence II. : sborník referátů z celostátní konference : [11.-12. prosince 2001]

Autor/ka
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Sborník z konference zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.

Prevence sociálně patologických jevů - hodnocení z pohledu školních metodiků prevence II.: sborník referátů z celostátní konference: [11.-12. prosince 2001]. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 130 s. ISBN 80-244-0498-2.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001185764&local_base=CNB