Prevence městské kriminality a ohrožená mládež : přehled slibných strategií a programů z celého světa

Autor/ka
Rok vzniku:
2006
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Přehledová publikace k problematice prevence městské kriminality a ohrožené mládeže v různých zemích a městech světa připravená pro 11. kongres Organizace spojených národů o prevenci kriminality a trestní justice.

Prevence městské kriminality a ohrožená mládež: přehled slibných strategií a programů z celého světa = [Urban crime prevention and youth at risk: compendium of promising strategies and programmes from around the world]: připraveno pro 11. kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justice [sic], Bangkok 2005. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2006. 166 s. Prameny. ISBN 80-7338-050-1.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001695950&local_base=CNB