Prebiotika, probiotika a synbiotika

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Během posledních 20-30 let byla věnována značná pozornost možnosti zlepšení zdravotního stavu člověka modulací střevní mikroflóry. Střevní mikroflóra má velkou metabolickou aktivitu, mění se během života a je významným faktorem, který ovlivňuje zdraví jedince. Význam těchto mikroorganizmů byl dlouhou dobu opomíjen a zájem se soustřeďoval téměř výhradně na patogenní mikroorganizmy, které jsou příčinou různých poruch trávicího ústrojí.

Major attention was paid within last 20-30 years to the possibility of improving a health status of man by a modulation of intestinal microflora. Intestinal microflora has a great metabolic activity, it changes during life and is an important factor influencing individual’s health. The significance of these microorganisms was omitted for a long time and the interest was nearly solely focus on pathogenic microorganisms, which are causes of different gastrointestinal disorders.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200502-0002.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 6, č. 2 (2005)