Právně organizační a pedagogické postavení škol se speciálními výchovně vzdělávacími postupy

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příspěvek ve sborníku zabývající se problematikou právně organizačního a pedagogického postavení škol se speciálními výchovně vzdělávacími postupy.

Barczyk, Angelika. Právně organizační a pedagogické postavení škol se speciálními výchovně vzdělávacími postupy. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 65-71. ISBN 978-80-7368-766-3.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001315609&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V. : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009