Použití imunostimulačních léků u dětí s častými respiračními infekcemi

Autor/ka
Jiří Litzman
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Ze skupiny léků s prokázanými pozitivními imunomodulačními (imunostimulačními) vlastnostmi jsou v praxi praktického pediatra dostupné především tzv. bakteriální imunomodulátory. Jsou používány zejména u dětí s častými respiračními infekcemi ve snaze snížit jejich frekvenci nebo tíži. Jedná se o léčbu poměrně bezpečnou, přesto by neměla být zbytečně nadužívána, zejména pokud u pacienta nevidíme žádný pozitivní efekt nebo máme-li klinické či laboratorní podezření na autoimunitní onemocnění. Při paušální léčbě často nemocných dětí imunostimulačními léky praktickým pediatrem existuje i riziko odkládání nutného imunologického vyšetření, a tudíž i adekvátní léčby u nemocných se závažnějšími formami imunodeficitu.

Immunomodulators of bacterial origin are the most frequently used immunostimulating drugs in a practice of general pediatrics. These drugs are used mainly in children with frequent respiratory tract infections in order to decrease the frequency or severity of these infections. The treatment usually does not induce adverse reactions, but it should not be overused mainly if no positive effect of the treatment is seen, or if there is a clinical or laboratory suspicion of autoimmune disease. There is also a risk a of a delay of necessary immunological investigation in children with severe primary or secondary immunodeficiencies.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200805-0012.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 9, č. 5 (2008)