Posttraumatický stres a posttraumatický rozvoj v dětské onkologii = Posttraumatic stress and posttraumatic growth in pediatric oncology

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Posttraumatický stres a posttraumatický rozvoj osobnosti jsou v souvislosti s rakovinovým onemocněním dva často zmiňované fenomény. Cílem této studie je podat přehledný souhrn vybrané aktuální literatury k tématu a naznačit nově se otevírající pohled na možnost propojení obou jevů. Představujeme nejen integrativní přístup ke studované problematice, ale nastiňujeme i nová témata a směry dalšího výzkumu. Závěrem stručně informujeme o probíhajícím brněnském výzkumném projektu QOLOP, který se studiem obou jevů zabývá na populaci dětských onkologických pacientů a jejich rodin.

Both the posttraumatic stress and the posttraumatic growth are often cited in relation to cancer. The aim of this paper is to give a review of current research in this field and briefly outline new perspective on possible connections between these concepts. The integrative approach has been presented in this review as well as new challenges and directions for future research. The basic information about ongoing QOLOP study on posttraumatic stress and growth in pediatric oncology patients and their families is provided in a nutshell at the end. eng

Slezáčková, Alena, Loučka, Martin a Bartošová, Kateřina. Posttraumatický stres a posttraumatický rozvoj v dětské onkologii = Posttraumatic stress and posttraumatic growth in pediatric oncology. Československá psychologie, 2012, 56(2), s. 132-147. ISSN 0009-062X.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001454336&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Československá psychologie, Roč. 56, č. 2 (2012)