Poradenství pro pozůstalé : principy, proces, metody

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Google Books
https://books.google.cz/books?id=WSpQVkLlUKwC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příručka psychologického poradenství pro pozůstalé v oblasti terapie zármutku.

ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Poradenství pro pozůstalé: principy, proces, metody. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 223 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3736-2.

Recenze na dílo: Eminger, Zdeněk. Kam se uchýlit pro naději?. Psychologie dnes, 2008, 14(4), 59. ISSN 1212-9607. Recenze na: Špatenková, Naděžda. Poradenství pro pozůstalé. Praha: Grada, 2008. https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001118585&local_base=ANL.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002415329&local_base=NKC