Pitný režim u dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Voda je pro život nepostradatelná a tvoří také rozhodující podíl z celkové tělesné hmotnosti člověka. U dětí je procentuální zastoupení vody v těle vyšší než u dospělých, zejména pak v období prvních tří roků života. Nedílnou součástí zdravé výživy dětí je proto i správný pitný režim. V příjmu tekutin u dětí je třeba věnovat odpovídající pozornost výběru vhodných nápojů. Zejména v průběhu zvýšené tělesné aktivity nebo v období horkých slunných dnů je nezbytné, aby dítě mělo dostatečný příjem tekutin. Zvýšená potřeba tekutin je také během akutních průjmových onemocnění, kdy lze s výhodou potřebu tekutin zabezpečit formou rehydratačních roztoků.

Water is the most plentiful constituent of the human body and is necessary for life. Total body water as a percentage of body weight varies with age and is high especially during the first 3 yrs of life. A part of rational nutrition in childhood is right water intake. Children need select drink solutions for optimal water intake. High water intake is necessary during sport activity and by very hot climate/sunny days. High body water loss and risk of dehydration are during acute diarrhea. In the therapy for uncomplicated dehydration is possible to use oral rehydration solutions.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200703-0002.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 3 (2007)