Penetrující poranění hrudníku úlomkem skla

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Poranění hrudníku jsou v klinické praxi u dětí relativně vzácná a byla předmětem několika zpráv v literatuře. Jejich rychlejší a přesnější diagnostika byla dosažena zavedením počítačové tomografie. Autoři popisují desetiletého chlapce, který propadl přes skleněnou výplň dveří. Torakoskopická revize ukázala minimální hemotorax, úlomek skla mu byl extrahován, ale plicní parenchym postižený nebyl.

Chest trauma in childhood is relatively uncommon in clinical practice, and has been the subject of few reports in the literature. Faster and more detailed diagnosis of thoracic injuries has been achieved by computed tomography. The authors describe a 10-years-old boy who fell through a glass panel of door. Thoracoscopic surgery reveald minimal haemothorax from the trauma, lung tissue was not damaged. Shards of glass were removed during a thoracoscopic surgery.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201303-0016_Penetrujici_poraneni_hrudniku_ulomkem_skla.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 3 (2013)