Péče o kůži novorozence a kojence

Autor/ka
Rok vzniku:
2005
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Péče o kůži novorozence a kojence je základním pilířem péče o zdraví dítěte. Aby kůže mohla plnit všechny funkce, musí být všechny její vrstvy dobře vyvinuty a ve vzájemném souladu. V článku jsou vysvětleny odlišnosti kůže nedonošených i zralých novorozenců od dospělé kůže, zmíněno riziko intoxikací při aplikaci extern a vytyčeny hlavní cíle péče o novorozeneckou kůži (zamezení fyzikálního poškození kůže, omezení transepidermální ztráty vody, zachování termostability, zabránění infekce)(8). Jsou probrány zásady ošetřování kůže s ohledem na celkovou hygienu, na péči o plenkovou oblast, vlasy, nehty, a to nejen u zdravých dětí, ale i u počátečních projevů kožních onemocnění. Správnou péčí o kůži lze zvýšit její obranyschopnost a předcházet rozvoji kožních onemocnění.

Once of the essentials of health care for newborns and toddlers includes their skin care. For skin, to fulfill all it´s functions well, all layers have to be adequately developed and work in harmony. This article explains the differences between skin of premature and term newborn babies and that of adults. The risks of systemic intoxication during application of external preparation is mentioned. Essential points of care for skin of newborns is explained (limiting the physical damage to the skin, limiting transepidermal loss of water, maintenance of thermostability, protection from infection etc.). Principles of skin care, including general hygiene, care od diaper areas, care of hair and nails in healthy children are discussed. Also the principles of care during early presentation of skin disorders are discussed. A proper skin treatment and care can enhance skin´s ability to protect itself as well as to prevent skin disorders.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200502-0007.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 6, č. 2 (2005)