Oslabené dýchání a kašel jako první příznaky kongenitální malformace dýchacích cest

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Kongenitální malformace dýchacích cest (CPAM) a bronchopulmonální sekvestrace jsou hlavní, ale vzácné embryonální vývojové anomálie plic. Autoři popisují případ čtyřletého pacienta s CPAM, který se klinicky prezentoval kašlem a oslabeným dýcháním. Diagnóza byla potvrzena rentgenovým snímkem hrudníku a CT vyšetřením. Kongenitální léze byla úspěšně odstraněna chirurgickou excizí. Autoři diskutují vhodný léčebný postup.

Congenital pulmonary airway malformation and bronchopulmonary sequestration are major but rare embryonic pulmonary developmental anomalies. We report a four-year-old patient with CPAM clinically presented with cough and decreased breath sounds. The diagnosis was confirmed on chest x-ray and CT scan. The congenital lesion was managed succesfully by surgical excision. The authors discuss appropriate treatment modality.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201206-0016_Oslabene_dychani_a_kasel_jako_prvni_priznaky_kongenitalni_malformace_dychacich_cest.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 6 (2012)