Opakovaná bronchoskopie pro aspiraci burských oříšků se život ohrožujícími komplikacemi

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Aspirace cizího tělesa je potenciálně život ohrožující stav. Opožděná extrakce pomocí rigidní bronchoskopie může vést k vážné morbiditě. Autoři popisují vzácný případ opakovaného a komplikovaného bronchoskopického odstranění burských oříšků u dvouletého chlapce, který se prezentoval náhle vzniklými respiračními potížemi vdechnutím oříšků 14 hodin předtím. Cizí tělesa z průdušek byla definitivně odstraněna až v průběhu druhé bronchoskopie. Dlouhotrvající extrakce cizího tělesa v průběhu iniciální bronchoskopie byla komplikovaná výrazným edémem laryngu, arteriální desaturací a respirační insuficiencí.

Foreign body aspiration is potentially life-threatening condition. Delayed extraction using rigid bronchoscopy can lead to serious morbidity. Authors present a rare case of repeated and complicated bronchoscopic extraction peanut in a 2-year old boy who presented with acute respiratory distress after a history of their aspiration 14 hours earlier. Bronchial foreign bodies were finally removed during the second bronchoscopy, prolonged removal foreign bodies during initial bronchoscopy was complicated with severe laryngeal edema, arterial desaturation and respiratory insufficiency.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201306-0013_Opakovana_bronchoskopie_pro_aspiraci_burskych_orisku_se_zivot_ohrozujicimi_komplikacemi.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 6 (2013)