Ontogenetické předpoklady pro konstituování plavecké gramotnosti

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Chápání neurofyziologických a kineziologických zákonitostí motorického vývoje je základem pro správné zhodnocení posturální zralosti dítěte jako předpokladu všech cílených pohybových aktivit. Pohybové vzdělávání směřující k uspokojivé úrovni pohybové gramotnosti, která může zaručit dostatečnou pohybovou aktivnost v průběhu života, můžeme zahájit i ve vodním prostředí. Pohybová aktivita prováděná s ohledem na ontogenetické principy, s důrazem na kvalitu provedení, ale i na pozitivní emoce, které získané pohybové programy fixují v naší paměti, má předpoklad stát se pilířem pohybové gramotnosti a celoživotního vztahu k pohybu. Důležitost plavecké gramotnosti spočívá, kromě všech obecně přijímaných benefitů, v případném zajištění ochrany života v kontaktu s vodním prostředím. Předkládáme východiska k rozlišení plavecké gramotnosti na primární a následnou.

Nováková, Tereza, Čechovská, Irena. Ontogenetické předpoklady pro konstituování plavecké gramotnosti. Česká kinantropologie, 2012, Roč. 16, č. 3, s. 32-38.

Zdroj dat
http://www.ceskakinantropologie.cz/index.php/TestJournal/article/viewFile/162/22
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Česká kinantropologie, Roč. 16, č. 3 (2012)