Novorozenecká polycytemie

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Polycytemie u novorozenců je definována jako centrální venózní hematokrit > 65 %. Ačkoli incidence, patofyziologie a klinické projevy jsou dobře známy, management léčby zůstává kontroverzní. Nejvíce otázek se týká indikace PET (parciální exsanguinační transfuze).

Polycythemia of the newborn is defined as a central venous hematocrit > 65%. Although the incidence, pathophysiology and clinical manifestation are well known, the management of polycythemia is still controversial. PET (partial exsanguination transfusion) is the most questionable item.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201304-0007_Novorozenecka_polycytemie.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 4 (2013)