Neuroborreliosis versus sclerosis multiplex

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Klinické příznaky u neuroborreliózy a sklerózy multiplex mohou být v začátku onemocnění podobné. Základní laboratorní hodnoty u obou onemocnění jsou zcela nespecifické, mohou být normální, nebo imitovat celou řadu dalších klinických jednotek. Terapeutický algoritmus, závažnost průběhu a hlavně možnost trvalých následků z důvodu pozdní diagnózy a léčebné prodlevy je zcela odlišný. I když existují hypotézy založené na molekulárních mimikrech o lymeské borrelióze jako potenciálním spouštěcím faktoru sclerosis multiplex (SM), neexistuje pro tento názor dostatek definitivních důkazů. Diferenciální diagnostika, správné zahájení a délka terapie je předmětem tohoto sdělení včetně doplnění kazuistiky pacientky, která splňovala klinická i laboratorní kritéria jak pro SM, tak pro neuroborreliózu.

Clinical symptoms in neuroborreliosis and multiple sclerosis can be similar at the begining of the disease. Basic laboratory values in both diseases are quite non-specific, may be normal, or imitate a variety of other clinical entities. Therapeutic algorithm, severity of course and particulary the possibility of permanent disability due to late diagnosis and treatment delay are quite different. Although there are molecular mimicry hypotheses of lyme borreliosis as a potential trigger for multiple sclerosis (MS), there is not enough definitive evidence for this opinion. The subject of this article is differential diagnosis, proper initiation and duration of therapy, including a case report of a patient who fulfilled the clinical and laboratory criteria for both the MS and for neuroborreliosis.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201301-0011_Neuroborreliosis_versus_sclerosis_multiplex.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 1 (2013)