Nereponibilní nepřímá inguinální hernie obsahující ovarium

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Nepřímá inguinální hernie je nejčastější vrozenou anomálií u dětí. Asi 15–20 % hernií u kojenců dívčího pohlaví obsahuje ovarium, někdy i s Fallotovou trubicí. Předoperační diagnóza nereponibilní tříselné kýly s ovariem byla u dvouměsíčního děvčátka vysoce pravděpodobná po provedeném ultrazvuku a potvrzena v průběhu chirurgické korekce.

Indirect inguinal hernia is the most common congenital anomaly in the pediatric age group. About 15–20 % of hernias in infant girl contain ovary, sometimes with Fallopian tube. The diagnosis of irredusible inguinal hernia in a 2-month-old girl with ovary was highly suspected preoparatively by ultrasonography and confirmed during surgical correction.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201305-0016_Nereponibilni_neprima_inguinalni_hernie_obsahujici_ovarium.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 5 (2013)