Nemoci slzného aparátu

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Obsahem článku je přehled základní anatomie a fyziologie slzného aparátu, přehled nemocí slzotvorných orgánů a slzných odvodných cest s možností diagnostiky a terapie. Zvláštní pozornost je věnována problematice dětského věku, zvláště pak vrozené neprůchodnosti slzných cest.

The present paper summarizes basic anatomy and physiology of the lacrimal drainage system, the disorders of lacrimal organs and lacrimal drainage passages, and possible diagnostics and therapy. Special attention is paid to the issues related to infantile age, in particular the congenital obstruction of lacrimal drainage passages.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200705-0006.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 5 (2007)