Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině : základní projevy ADHD, zásady výchovného vedení, působení relaxačních technik, dospívání hyperaktivních dětí

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Google Books
http://books.google.cz/books?id=3fEq_5t1pCEC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Příručka k problematice poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou u dětí, jejích základních projevech a zásadách výchovného vedení, působení relaxačních technik a dospívání hyperaktivních dětí.

Jucovičová, Drahomíra a Žáčková, Hana. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině: základní projevy ADHD, zásady výchovného vedení, působení relaxačních technik, dospívání hyperaktivních dětí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 238 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2697-7.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002027385&local_base=CNB