Nedoslýchavé dítě v ordinaci pediatra – pohled foniatra

Autor/ka
Rok vzniku:
2013
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Včasná diagnóza sluchové vady má rozhodující význam pro vývoj dítěte. Proto je velmi důležité, aby pediatr u všech novorozenců, u kterých zjistí v anamnéze možná rizika z hlediska postižení sluchu nebo je upozorněn rodiči na možnou vadu sluchu, provedl vyšetření sluchovou zkouškou a její výsledek doplnil o další vyšetření na specializovaném pracovišti. Diagnóza vrozené vady sluchu nebo získané vady sluchu po porodu a následné zajištění sluchadly by měly být provedeny nejpozději do 1. roku věku dítěte.

Early diagnosis of hearing impairment is of crucial importance in a child’s life. For this reason, a pediatrician should perform a hearing exam, along with other necessary specialised tests, immediately after he/she had identified risks of hearing impairment in the newborn‘ s anamnesis or had ben warned by the parents about a possible problem. Both the diagnosis of congenital or acquired hearing impairment after birth, and the installment of hearing aids, should take place by the end of the first year in a child’s life at the latest. potentials, audiometry examination, hearing aids, cochlear implantation.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201305-0009_Nedoslychave_dite_v_ordinaci_pediatra_8211_pohled_foniatra.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 5 (2013)

Vybrali jsme pro vás: