Muzikoterapie u dětí a mládeže ve středisku výchovné péče

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Článek zabývající se problematikou muzikoterapie u dětí a mládeže ve středisku výchovné péče.

Polínková, Zdeňka. Muzikoterapie u dětí a mládeže va středisku výchovné péče. Arteterapie: časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii, 2012, 30, s. 191-195. ISSN 1214-4460.

 

 

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001465833&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii, č. 30 (2012)