Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti

Autor/ka
Rok vzniku:
2010
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Studie zabývající se problematikou moderních nástrojů sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti.

Lux, Martin et al. Moderní nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny jako nepřímá podpora růstu porodnosti. Vyd. 2. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2010. 51 s. ISBN 978-80-7330-177-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002157867&local_base=CNB

Vybrali jsme pro vás: