Mládež a delikvence

Autor/ka
Rok vzniku:
2011
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Studie k problematice kriminality mládeže, jejích psychologických aspektů a prevence prostřednictvím sociální práce.

Matoušek, Oldřich a Matoušková, Andrea. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2011. 336 s. ISBN 978-80-7367-825-8.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=002147592&local_base=NKC