Metodika start - cíl

Autor/ka
Kateřina Drábková Bíbusová
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Obsah

Online dostupnost
Ne
Podrobnosti o dokumentu

Metodická příručka k problematice sebepéče, chráněného a podporovaného bydlení a zaměstnání pro osoby s mentálním postižením.

Drábková Bíbusová, Kateřina et al. Metodika start - cíl. Vyd. 1. Hradec Králové: SKOK do života, 2008. 95 s. ISBN 978-80-254-1406-4.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001788846&local_base=CNB