Limity péče o těžce postižené a těžce nemocné děti

Autor/ka
Rok vzniku:
2012
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

V článku se zabýváme limity péče o těžce postižené a těžce nemocné děti. Klademe si otázky po manipulaci s okamžikem smrti a ptáme se, co může rodič v péči o své dítě odmítnout. Řešení nacházíme v úvaze o řádných a mimořádných prostředcích v medicíně. Mimořádné prostředky pak odmítnout lze. To však znamená, že není nutné pro záchranu života svého dítěte podstupovat naprosto všechna opatření, které nynější medicína nabízí. Klade se otázka, nakolik známe skutečná přání rodičů takových dětí.

In this article we explore the limits of care for severely disabled and seriously ill children. We put the questions about manipulation with point of the death and we are looking about possibilities of refusing of the therapy by parent or by child. We find a solution in discussion about ordinary and extraordinary means. Extraordinary means can be refused. However, it means that we as parents, child or doctors need not to do everything pro saving of the life of the child. We put a question, whether we know genuine wishes of the parents of these children.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-201201-0016_Limity_pece_o_tezce_postizene_a_tezce_nemocne_deti.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 13, č. 1 (2012)