Leptomeningeální infiltrace u dítěte s akutní lymfoblastickou leukémií

Autor/ka
Rok vzniku:
2009
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Autoři prezentují šestiletého chlapce se zralou B-ALL, u kterého v čase diagnózy při MR vyšetření mozku a míchy prokázali výraznou leptomeningeální infiltraci a mnohočetné ložiskové změny skeletu hrudních obratlů, pánve a kosti křížové. Pacient byl léčen protokolem B-NHL BFM 2004 kombinací systémové a lokální chemoterapie. Po ukončení léčby došlo k navození primární remise a vymizení všech infiltrativních změn CNS i skeletu.

The authors present a 6-year-old patient suffering from mature B-ALL, who had at dignosis evident leptomeningeal infiltration and multiplentiful focal changes in the skeleton of thoracic vertebrae, pelvis and sacrum on MRI scan. Patient was treated by protocol B-NHL BFM 2002, combination of systemic and local chemotherapy. After completion of the treatment the patient has remained in complete primary remission and all infiltrative lesions were vanished.

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200905-0014.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 5 (2009)