Kontrola kriminality mládeže

Autor/ka
Rok vzniku:
2002
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Monografie a sborník
Podrobnosti o dokumentu

Studie k problematice kontroly kriminality mládeže. V příloze též: Zákon č. 48/1931 Sb.z. a n. o trestním soudnictví nad mládeží a Vládní návrh zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001092350&local_base=CNB