Knihovny pro zdravotně znevýhodněné

Autor/ka
Rok vzniku:
2008
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Podrobnosti o dokumentu

Článek k problematice bezbariérového přístupu ve veřejných knihovnách v České republice.

Houšková, Zlata. Knihovny pro zdravotně znevýhodněné. Veřejná správa, 2008, 19(13), 26. Dostupné také z: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2008/13/projekty.html>. ISSN 1213-6581.

Zdroj dat
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=001140913&local_base=ANL
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Veřejná správa, Roč. 19, č. 13 (2008)