Kinestetika v ošetřování novorozenců

Autor/ka
Rok vzniku:
2007
Jazyk dokumentu
Čeština
Druh dokumentu:
Článek v periodikách
Online dostupnost
Ano
Podrobnosti o dokumentu

Kinestetika (kinesis = pohyb, aesthesis = vnímání) se zabývá pohybem z pohledu interakce, funkční anatomie, lidského pohybu, lidských funkcí, námahy a okolí. Zprostředkovává porozumění pro přirozené průběhy pohybu a jejich podporu. Kinestetika popisuje, jak hmotnost v lidském těle funguje a jak se tělo její pomocí pohybuje. Celkovou hmotnost dítěte dělí na 7 částí – kostních struktur (hlava, hrudník, záda a čtyři končetiny). Meziprostory, které se nacházejí mezi nimi (krční páteř, bederní páteř, kyčelní klouby a ramenní klouby), umožňují pohyb do čtyř různých směrů a mění polohu součástí těla k sobě navzájem. Hmotnost se pohybuje v tělních meziprostorech, až může být odložena na podložku. Čím větší je kontaktní plocha, tím menší je napětí v těle dítěte a i potřebná tělesná kontrola (3, 4).

Zdroj dat
https://www.pediatriepropraxi.cz/artkey/ped-200703-0014.php
Zdrojové periodikum / Zdrojový web
Pediatrie pro praxi, Roč. 8, č. 3 (2007)